Δήμος Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου δημοσίευσε στις 11-02-2015 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Β57ΒΩ65-ΕΒΦ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2015, την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας, συγκέντρωσε ο κ. Χειμώνας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, οπότε και επιλέχθηκε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου (ΑΔΑ: 7Γ8ΧΩ65-ΝΣ3). Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε λίγο αργότερα και Κώδικα Λειτουργίας του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: Ω06ΕΩ65-Ψ5Τ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 94.181  (Απογραφή 2011) | 
  • 89.691  (Απογραφή 2021)