Δήμος Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου δημοσίευσε στις 11-02-2015 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Β57ΒΩ65-ΕΒΦ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2015, την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας, συγκέντρωσε ο κ. Χειμώνας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, οπότε και επιλέχθηκε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου (ΑΔΑ: 7Γ8ΧΩ65-ΝΣ3). Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε λίγο αργότερα και Κώδικα Λειτουργίας του Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: Ω06ΕΩ65-Ψ5Τ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 94.181  (Απογραφή 2011) | 
  • 89.691  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.