Ένας από τους βασικότερους λόγους ύπαρξης του Παρατηρητηρίου, όπως αναφέρεται συχνά, είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (για τους Δήμους) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (για τις Περιφέρειες) ομολογουμένως δεν έχει υιοθετηθεί στον αναμενόμενο βαθμό από τη θεσμοθέτησή του με τον Καλλικράτη το 2010 μέχρι σήμερα.

Συχνές παρανοήσεις γύρω από τον Συμπαραστάτη του Δημότη/Πολίτη - Η εικόνα παράχθηκε με AI (Dall-E)Μόλις ένας στους πέντε (υπόχρεους επιλογής) Δήμους και περίπου οι μισές Περιφέρειες κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τον θεσμό αυτό κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023. Πού οφείλεται αυτή η ισχνή εφαρμογή του θεσμού, ιδίως μάλιστα εφόσον είναι υποχρεωτική;

Μια από τις κυριότερες αιτίες που πιθανόν συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την έλλειψη στήριξης του θεσμού από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι κάποιες συχνές "παρανοήσεις" γύρω από τον Συμπαραστάτη. Πρόκειται μάλιστα για επιφυλάξεις ή προβληματισμούς που συχνά διατυπώνονται και δημόσια, για παράδειγμα από Δημοτικούς ή Περιφερειακούς συμβούλους, όταν ανακύπτει το θέμα του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων.

Έτσι, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Παρατηρητηρίου να συμβάλει με εποικοδομητικό τρόπο στη στήριξη αυτού του θεσμού, δημοσιεύει έναν κατάλογο συχνών "παρανοήσεων" τις οποίες έχει εντοπίσει και στις οποίες επιχειρεί να δώσει μια όσο το δυνατόν πιο απλή και τεκμηριωμένη απάντηση. Ο κατάλογος των παρανοήσεων φυσικά δεν είναι εξαντλητικός και μπορεί να συμπληρώνεται κατά καιρούς, ωστόσο είναι ήδη αρκετά αντιπροσωπευτικός. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον κ. Χρήστο Πάνο, π. Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ιωαννιτών, για την πολύτιμη συμβολή του στην αποτύπωση των απαντήσεων.

 

 

Διαβάστε επίσης: