Δήμος Αιγιαλείας

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 25028/07-08-2017 προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμοου Αιγιαλείας στις 06-09-2017 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 625ΑΩ6Χ-6ΔΤ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 49.872  (Απογραφή 2011) | 
  • 46.990  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.