Δήμος Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας δημοσίευσε Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στις 01-02-2011 (Αριθμ. Πρωτ: 1985/01-02-2011). Δεν βρέθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάση, ωστόσο από κατάθεση ειδικών προτάσεων το 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΨΩ-ΟΞΧ και ΒΕΝΓΩΨΩ-ΟΘΔ) προκύπτει πως είχε επιλεχθεί ο κ. Σταύρος Κλεισούρης. Δεν βρέθηκε κάποια ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη για το διάστημα που λειτουργούσε ο θεσμός στο Δήμο Αλμωπίας.


Σε σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-02-2015 δεν επιλέχθηκε εκ νέου Συμπαραστάτης καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΛΕΩΨΩ-2Ρ7).


Ο Δήμος Αλμωπίας ενέκρινε την εκ νέου έναρξη διαδικασιών επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρηση το 2020 (ΑΔΑ: 60ΤΦΩΨΩ-Υ0Α), ωστόσο έκτοτε δεν βρέθηκε κάποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή Συμπαραστάτη.


Με την υπ' αριθ. 56/2024 Απόφαση ο Δήμος Αλμωπίας ενέκρινε το περιεχόμενο της σχετικής πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΡΘ1ΩΨΩ-Ζ0Τ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 26-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΞΡΩΨΩ-8Ο2). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-04-2024 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν έλαβε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων (ΑΔΑ: 6ΞΒΚΩΨΩ-Λ3Ρ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 27.556  (Απογραφή 2011) | 
  • 24.969  (Απογραφή 2021)