Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης στις 28-02-2011 δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του ∆ημότη και της Επιχείρησης (Αριθ. Απόφασης 51/ 2011).


Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης δημοσίευσε στις 10-06-2015 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ω9ΜΕΩΨΕ-31Η). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-06-2015 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης ο κ. Φούσκας Πασχάλης του Ιωάννη (ΑΔΑ: 7ΔΡΣΩΨΕ-97Ω).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 52.127  (Απογραφή 2011) | 
  • 50.143  (Απογραφή 2021)