Δήμος Αργοστολίου

Ο Δήμος Αργοστολίου προκήρυξε μία φορά στις 21/02/2011 και δύο φορές το 2021 (ΑΔΑ: 94ΓΣ46ΜΓΤΤ-Φ6Ν και Ω84546ΜΓΤΤ-85Ψ) τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Καμία περαιτέρω πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.


Με την υπ' αριθ. 55/2024 Απόφαση ο Δήμος Αργοστολίου καθόρισε το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ρ30046ΜΓΤΤ-ΙΔΘ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 23.499  (Απογραφή 2011) | 
  • 23.574  (Απογραφή 2021)