Δήμος Ασπροπύργου

Από δημοσιεύματα φαίνεται πως ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος είχε επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 στο Δήμο Ασπροπύργου. Δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο του Δήμου ή στη Δι@ύγεια, ούτε κάποια ετήσια έκθεση ή ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη εκείνη την περίοδο.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου στις 22-10-2015, έπειτα από δύο ψηφοφορίες δεν επετεύχθη η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 7ΑΑΨΩΨΝ-4ΡΓ). Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση για το ίδιο θέμα στις 19-01-2016 πάλι δεν επετεύχθη η εκλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΩΤΗΞΩΨΝ-ΩΤΓ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 30.251  (Απογραφή 2011) | 
  • 31.381  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.