Δήμος Ασπροπύργου

Από δημοσιεύματα φαίνεται πως ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος είχε επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 στο Δήμο Ασπροπύργου. Δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο του Δήμου ή στη Δι@ύγεια, ούτε κάποια ετήσια έκθεση ή ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη εκείνη την περίοδο.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου στις 22-10-2015, έπειτα από δύο ψηφοφορίες δεν επετεύχθη η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 7ΑΑΨΩΨΝ-4ΡΓ). Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση για το ίδιο θέμα στις 19-01-2016 πάλι δεν επετεύχθη η εκλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΩΤΗΞΩΨΝ-ΩΤΓ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 30.251  (Απογραφή 2011) | 
  • 31.381  (Απογραφή 2021)