Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 86467/06-05-2011, κατά την 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν κατάφερε να επιλεχθεί Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 4ΑΘ6Ω6Μ-Σ).

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 143002/11-07-2012 Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Β41ΚΩ6Μ-ΤΛΕ), ο κ. Βασίλης Σωτηρόπουλος εκλεχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26-07-2012 ως ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δήμου Αθηναίων, με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Β41ΝΩ6Μ-Ο94).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 451351/20-11-2014 προκήρυξη ο Δήμος Αθηναίων εκκινεί ξανά τη διαδικασία για επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 7ΜΚΛΩ6Μ-ΚΛΙ). Ωστόσο, κατά την 26η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΚΧΒΩ6Μ-9ΨΙ). Στις δύο επαναληπτικές ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν για το ίδιο θέμα στις 05-02-2015 (ΑΔΑ: 6Δ4ΥΩ6Μ-Υ4Σ) και στις 19-02-2015 (ΑΔΑ: 6ΟΣΘΩ6Μ-ΤΑΕ), επίσης κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία.


Με την υπ' αριθ. 51/2024 απόφαση ο Δήμος Αθηναίων κατάρτισε το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΒ4ΗΩ6Μ-ΟΘΓ), την οποία δημοσίευσε στις 21-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΔ62Ω6Μ-ΛΗ9). Με την υπ' αριθ. πρωτ. 169223/02-07-2024 πράξη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απήυθυνε δημόσια πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ: Ψ6ΝΖΩ6Μ-0ΙΞ), ωστόσο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-07-2024 αναβλήθηκε η σχετική συζήτηση για επόμενη συνεδρίαση.

 

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 664.046  (Απογραφή 2011) | 
  • 643.452  (Απογραφή 2021)