Δήμος Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προκήρυξε την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις 07-02-2011. Από τις δύο ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στις 28-02-2011 και από τις εννέα ψηφοφορίες που έγιναν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις 23-02 και 25-02-2011, δεν προέκυψε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (Αρ. Απόφασης 96/2011).

Κατόπιν της υπ' αριθ. 14629/16-03-2015 προκήρυξης για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη, από τις δύο ψηφοφορίες που έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-04-2015, επίσης δεν προέκυψε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΒΜΓ0ΩΗ5-ΟΝΗ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 108.642  (Απογραφή 2011) | 
  • 111.375  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.