Δήμος Δίου - Ολύμπου

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 1881/10-02-2020 προκήρυξη ο Δήμος Δίου - Ολύμπου προκήρυξε τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6Β4ΛΩ9Δ-Θ3Π). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-02-2020 επιλέχθηκε για τη θέση του Συμπαραστάτη ο κ. Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος (ΑΔΑ: ΩΑΟΑΩ9Δ-ΤΚΒ).


Στις 30-01-2024 δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 69ΥΒΩ9Δ-ΕΕ9).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Δίου - Ολύμπου

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 25.668  (Απογραφή 2011) | 
  • 23.955  (Απογραφή 2021)