Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Με την υπ’ αριθμ. 37/2011 Απόφαση Δ.Σ. επιλέχθηκε ο κ. Σάρλης Δημήτριος ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Με την υπ' αριθμ. 242/2012 Απόφαση το Δ.Σ. αποδέχθηκε την αίτηση του κ. Σαρλή σχετικά με την παραίτησή του από την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 18.800  (Απογραφή 2011) | 
  • 15.934  (Απογραφή 2021)