Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας φαίνεται να είχε εκλέξει ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Ελευθέριο Ιωσηφίδη μεταξύ 2011 και 2014, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την εκλογή του ή τη δράση του. Επίσης, δεν βρέθηκε κάποια ετήσια έκθεση ή ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη για το διάστημα που λειτουργούσε ο θεσμός στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 33731/30-12-2014 προκήρυξη ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη, ωστόσο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2015 δεν επιτεύχθηκε η επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: ΩΦΖΞΩ9Ν-ΧΡΦ).


Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-03-2022 συζητήθηκε εκ νέου σχέδιο προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό (ΑΔΑ: ΨΘΑ1Ω9Ν-Ε6Ψ).


Με την υπ' αριθ. 26/2024 Απόφαση ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενέκρινε το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΕΨΣΩ9Ν-ΡΓ8).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 25.916  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.633  (Απογραφή 2021)