Δήμος Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στις 31-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΗΛΩΡΟ-ΙΛΞ). Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-11-2019 η κ. Μερισιώτη Ελένη του Γεωργίου επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.


Ο Δήμος Ελασσόνας, με την υπ' αριθ. πρωτ. 2434/08-02-2024 πράξη, δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: 6ΦΝΑΩΡΟ-ΟΜΨ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-02-2024 δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε τα απαιτούμενα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 91ΡΧΩΡΟ-ΨΒ6). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-03-2024 πάλι δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΑΔΑ: 9ΣΞΦΩΡΟ-ΝΗΩ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Ελασσόνας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 32.121  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.459  (Απογραφή 2021)