Δήμος Φλώρινας

Το 2012 ο Δήμος Φλώρινας δεν κατάφερε να επιλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ούτε κατά την πρώτη ψηφοφορία (ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΗΙ-5Ν2) ούτε κατά τη δεύτερη (ΑΔΑ: Β433ΩΗΙ-0ΔΕ), καθώς κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.


Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-10-2014 επιλέχθηκε ο κ. Μίσκας Ιωάννης του Αχιλλέα ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ: ΒΔΦ8ΩΗΙ-ΒΨΛ).


Στις 15-07-2021 δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 6Δ8ΕΩΗΙ-Γ1Α) και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-07-2021 επέλεξε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας την κα Μπέσσα Ελεονώρα του Δημητρίου (ΑΔΑ: ΩΘΣΗΩΗΙ-ΡΛΙ).


Με την υπ' αριθ. 60/2024 απόφαση ο Δήμος Φλώρινας καθόρισε το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9ΗΖΒΩΗΙ-Υ5Ρ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 29-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΝ0ΩΗΙ-ΗΞΩ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-03-2024 εξελέγη ως Συμπαραστάτης ο κ. Νικόλαος Καρυπίδης του Δημητρίου (ΑΔΑ: 6Φ8ΨΩΗΙ-7Ξ3).

 

Ιστότοπος Συμπαραστάτη Δήμου Φλώρινας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 32.881  (Απογραφή 2011) | 
  • 29.500  (Απογραφή 2021)