Δήμος Ήλιδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας κίνησε τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε τρεις συνεδριάσεις το 2011. Ούτε κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 11-02-2011 (Αρ. Απόφασης 55/2011), ούτε κατά τη δεύτερη στις 25-02-2011 (Αρ. Απόφασης 81/2011) ούτε κατά την τρίτη στις 27-07-2011 (Αρ. Απόφασης 330/2011) επιτεύχθηκε η επιλογή Συμπαραστάτη.


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 22-01-2015 (ΑΔΑ: 67Υ4ΩΡΘ-ΟΛΦ), με το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέγει κατά τη συνεδρίαση στις 27-01-2015 ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Ηλιδας τον κ. Σταυρούλια Χρήστο (ΑΔΑ: 7ΧΗ3ΩΡΘ-Υ2Θ).


Έπειτα από νέα προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στις 19-02-2020 (ΑΔΑ: 68ΖΛΩΡΘ-ΓΗΘ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-02-2020 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη & της επιχείρησης, καθώς σε καμία από τις τρεις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν δεν συγκέντρωσε κάποιος υποψήφιος την πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 48/2020).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Ήλιδας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 32.219  (Απογραφή 2011) | 
  • 29.347  (Απογραφή 2021)