Δήμος Ήλιδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας κίνησε τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε τρεις συνεδριάσεις το 2011. Ούτε κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 11-02-2011 (Αρ. Απόφασης 55/2011), ούτε κατά τη δεύτερη στις 25-02-2011 (Αρ. Απόφασης 81/2011) ούτε κατά την τρίτη στις 27-07-2011 (Αρ. Απόφασης 330/2011) επιτεύχθηκε η επιλογή Συμπαραστάτη.


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 22-01-2015 (ΑΔΑ: 67Υ4ΩΡΘ-ΟΛΦ), με το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέγει κατά τη συνεδρίαση στις 27-01-2015 ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Ηλιδας τον κ. Σταυρούλια Χρήστο (ΑΔΑ: 7ΧΗ3ΩΡΘ-Υ2Θ).


Έπειτα από νέα προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στις 19-02-2020 (ΑΔΑ: 68ΖΛΩΡΘ-ΓΗΘ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-02-2020 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη & της επιχείρησης, καθώς σε καμία από τις τρεις ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν δεν συγκέντρωσε κάποιος υποψήφιος την πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 48/2020).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Ήλιδας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 32.219  (Απογραφή 2011) | 
  • 29.347  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.