Δήμος Ηλιούπολης

Έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 37644/22-09-2014 προκήρυξη του Δήμου Ηλιούπολης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-10-2014 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Αραμπατζής Γαβριήλ (ΑΔΑ: 61ΙΤΩΡΥ-2Ω6).


Κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4978/04-03-2020 προκήρυξης του Δήμου για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: Ψ05ΤΩΡΥ-9Κ9), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-06-2020 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τα 3/5 των ψήφων επί των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: ΨΩΜ4ΩΡΥ-ΞΙΦ).


Με την υπ' αριθ. 27/2024 Απόφαση ο Δήμος Ηλιούπολης κατάρτισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΔΦΛΩΡΥ-ΣΧΓ), με την προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 09-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΗΩΡΥ-ΛΨΘ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-02-2024 δεν κατάφερε να εκλεγεί συμπαραστάτης του δημότη, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τα 2/3 των ψήφων των Δημοτικών Συμβούλων (ΑΔΑ: ΨΟΔΜΩΡΥ-3Υ7). Στην επαναληπτική ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-02-2024 πάλι κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΑΥΩΡΥ-ΘΑΥ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 78.153  (Απογραφή 2011) | 
  • 76.730  (Απογραφή 2021)