Δήμος Ηρακλείου

Από δημοσιεύματα φαίνεται πως η κ. Σιβύλλα Χαΐνη είχε επιλεγεί ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 στον Δήμο Ηρακλείου, η οποία παραιτήθηκε το 2013. Δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο του Δήμου ή στη Δι@ύγεια.

Έπειτα από Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης που δημοσιεύτηκε στις 15-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΩΡ3-Χ2Λ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου στις 23-04-2013 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ., συνεπώς δεν επιλέχθηκε κανείς για Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΡ3-ΧΘΦ).

Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. οικ. 26704/2019 Προκήρυξης για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη, στις δύο ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 06-11-2019 πάλι δεν υπήρξε πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ., ως εκ τούτου δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Β47ΩΡ3-6ΟΙ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 49.642  (Απογραφή 2011) | 
  • 50.494  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.