Δήμος Κηφισιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεδρίασή του στις 23-02-2011, κατόπιν δύο ψηφοφοριών δεν επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εφόσον δεν συγκεντρώθηκε από κανέναν υποψήφιο η πλειοψηφία των 2/3 στο δημοτικό συμβούλιο (ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΜ-Ε).

Το 2015 διεξήχθηκαν τέσσερις ψηφοφορίες για την επιλογή Συμπαραστάτη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΛ2ΦΩΕΜ-ΒΝΑ), στις 25-02-2015 (ΑΔΑ: Ω913ΩΕΜ-Ξ41), στις 09-09-2015 (ΑΔΑ: 7Δ8ΛΩΕΜ-ΓΝ1) και στις 30-09-2015 (ΑΔΑ: 7Ξ66ΩΕΜ-Λ6Α). Σε καμία εξ' αυτών δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης διότι κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 71.259  (Απογραφή 2011) | 
  • 72.878  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.