Δήμος Κιλελέρ
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Έπειτα από την υπ’ αριθ. 2381/21-02-2011 προκήρυξη του Δήμου Κιλελέρ για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κατάφερε ούτε κατά την πρώτη ψηφοφορία (ΑΔΑ: 4Α15ΩΕΝ-4) ούτε κατά τη δεύτερη (ΑΔΑ: 4ΑΓ0ΩΕΝ-Ξ) να επιλέξει Συμπαραστάτη, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκτοτε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 20.854  (Απογραφή 2011) | 
  • 18.070  (Απογραφή 2021)