Δήμος Κιλκίς

Έπειτα από σχετική προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Κιλκίς, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-01-2011 κανείς από τους υποψήφιους πολίτες δεν συγκέντρωσε τα 2/3 των ψήφων των μελών του συμβουλίου για την εκλογή του ως Συμπαραστάτης.


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε το 2015 (ΑΔΑ: ΩΗΙ2ΩΕΧ-ΦΕΘ), αν και δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για το αποτέλεσμα αυτής της προκήρυξης.


Έπειτα από νέα προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη το 2022 (ΑΔΑ: ΨΡΛΥΩΕΧ-ΠΡΙ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-11-2022, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς εκλέχθηκε ο κ. Χριστοδουλίδης Αδάμ του Κωνσταντίνου (ΑΔΑ: 6ΚΠΙΩΕΧ-701).


Με την υπ' αριθ. 33/2024 απόφαση καθορίστηκαν οι όροι προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς (ΑΔΑ: ΡΠ8ΡΩΕΧ-Γ4Ν), με την προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 09-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6ΟΩΕΧ-Ο44). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-02-2024 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΜΙΡΩΕΧ-Η08).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Κιλκίς

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 51.926  (Απογραφή 2011) | 
  • 45.308  (Απογραφή 2021)