Δήμος Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων, με την υπ' αριθ. Πρωτ. 5747/17-02-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΜΩΛ7-Σ) προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση της 23-03-2011 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης διότι κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε τα 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 119/2011).

Η διαδικασία επαναλήφθηκε και κατά τη συνεδρίαση της 21-03-2012 πάλι δεν επετεύχθη η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις δύο ψηφοφορίες (Αρ. Απόφασης 88/2012).

Το 2016 εγκρίθηκε Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ: 6ΗΕΜΩΛ7-ΟΘΗ) χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με την εκλογή Συμπαραστάτη.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 58.192  (Απογραφή 2011) | 
  • 55.941  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.