Δήμος Λαγκαδά

Ο Δήμος Λαγκαδά αποδέχθηκε στις 16-04-2014 την παραίτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Λαγκαδά κ. Ασδρέ Γεώργιο (ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΛΛ-Χ0Β), χωρίς ωστόσο να είναι διαθέσιμη κάποια πληροφορία περί της εκλογής του.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2015 δεν επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Λαγκαδά, επειδή και στις δύο μυστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν, κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΜΤ8ΩΛΛ-ΟΟΝ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 41.103  (Απογραφή 2011) | 
  • 37.022  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.