Δήμος Μεγαρέων

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από το Δήμο Μεγαρέων, είτε στον ιστότοπο του ίδιου είτε στη Δι@ύγεια, κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014. Ωστόσο, διαφαίνεται από δημοσιεύματα πως για τη θέση του Συμπαραστάτη είχε επιλεγεί ο κ. Βασίλειος Κουβάς.


Έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 23965/11-12-2015 προκήρυξη του Δήμου, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-01-2016 δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 1/2016). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 09-02-2016 πάλι κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία (Αρ. Απόφασης 25/2016).

Με τις υπ' αριθ. πρωτ. 8286/04-05-2016 και 9806/30-05-2016 πράξεις ο Δήμος Μεγαρέων επαναπροκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-06-2016 πάλι δεν εκλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (Αρ. Απόφασης 116/2016).


Με την υπ’ αριθ. 15/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΨΝΗΠΩΚΠ-8ΟΩ) καθορίστηκε το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθ. 3466/19-02-2020 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2020 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι ουδείς έλαβε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΘΦΩΚΠ-ΕΡ8).

Κατόπιν επαναληπτικής προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη που δημοσιεύτηκε στις 26-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ81ΩΚΠ-11Ε), επαναληπτική ψηφοφορία για το θέμα έγινε στη συνεδρίαση της 09-03-2020, ωστόσο ούτε και σ' αυτή έλαβε κάποιος την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΤΘ6ΩΚΠ-Η4Θ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 36.924  (Απογραφή 2011) | 
  • 38.033  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.