Δήμος Μεσσήνης
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Ο Δήμος Μεσσήνης προκήρυξε την έναρξη της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μετά την υπ’ αριθ. 9539/16-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, βάσει της Απόφασης υπ' αριθ. 184/2015 (ΑΔΑ: 7216ΩΚ4-Ψ6Φ) κανένας εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Έκτοτε, δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 23.482  (Απογραφή 2011) | 
  • 19.170  (Απογραφή 2021)