Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Η πρώτη προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έγινε στις 04-02-2011, χωρίς ωστόσο να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα αυτής.


Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 18555/25-10-2019 Προκήρυξης για τη θέση Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-10-2019 εκλέχθηκε για τη θέση Συμπαραστάτη ο κ. Ταούλας Δημοσθένης του Νικολάου ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΡ4ΥΩΚ0-9Ψ5).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 6169/20-02-2024 πράξη ο Δήμος Νάουσας προκήρυξε τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: ΨΕ2ΣΩΚ0-ΕΚΦ).

Σελίδα Συμπαραστάτη στον Ιστότοπο του Δήμου Νάουσας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 32.494  (Απογραφή 2011) | 
  • 30.054  (Απογραφή 2021)