Δήμος Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-02-2015, δεν επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 2/3 της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΩΗΝΛΩΚΓ-3Μ8). Σε επαναληπτική ψηφοφορία για το ίδιο θέμα στις 25-02-2015, επίσης δεν κατάφερε να επιλεχθεί Συμπαραστάτης (ΑΔΑ: 7ΨΣΓΩΚΓ-ΤΩΡ).

Με την αρ.πρωτ. 2905/11-2-2020 προκήρυξη ο Δήμος Ναυπακτίας εκκίνησε ξανά τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, ωστόσο κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-02-2020, ο μοναδικός υποψήφιος δεν έλαβε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΕ3ΩΚΓ-ΜΥΣ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 27.800  (Απογραφή 2011) | 
  • 25.065  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.