Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Κατά τη συνεδρίαση της 26-02-2020, ύστερα απ΄ την υπ' αρ. πρωτ. 3638/21-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίο, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ω08ΘΩΚΗ-Θ43). Έκτοτε, δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.


Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με την υπ' αριθ. 29/2024 Απόφαση καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 95ΝΝΩΚΗ-ΗΧΨ). Η ίδια η προκήρυξη δεν είχε δημοσιευτεί ούτε στον ιστότοπο του δήμου ούτε στη Δι@ύγεια μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-02-2024, όπου συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του Συμπαραστάτη. Έπειτα από μυστική ψηφοφορία, κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΓΠ5ΩΚΗ-ΒΧΚ).

Με την υπ' αριθ. 74/2024 Απόφαση ο Δήμος Νάξου καθόρισε εκ νέου το περιεχόμενο της προκήρυξης για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 9Ψ4ΗΩΚΗ-0Μ9).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 18.904  (Απογραφή 2011) | 
  • 20.578  (Απογραφή 2021)