Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 15.681  (Απογραφή 2011) | 
  • 14.744  (Απογραφή 2021)