Δήμος Ορεστιάδας

Με την υπ' αριθ. 2443/30-01-2015 προκήρυξη ο Δήμος Ορεστιάδας προκήρυξε την θέση για συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-02-2015 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε ξεχωριστά σε κάθε μια ψηφοφορία την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: 606ΟΩΞΒ-873).

Με την υπ' αριθ. 20421/23-10-2019 προκήρυξη ο Δήμος Ορεστιάδας προκήρυξε εκ νέου τη θέση για Συμπαραστάτη του Δημότη. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-10-2019 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω07ΑΩΞΒ-ΣΒ0).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 37.695  (Απογραφή 2011) | 
  • 31.686  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.