Δήμος Ωρωπού

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού στις 26-02-2015 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης ο κ. Βάρσος Αθανάσιος (ΑΔΑ: 6483Ω0Π-ΘΑ6). Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.


Με την υπ' αριθ. 48/2024 Απόφαση ο Δήμος Ωρωπού καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΑΒ7Ω0Π-ΨΘΖ), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 20-03-2024 (ΑΔΑ: 9Γ92Ω0Π-ΠΚΠ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-04-2024 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Συμπαραστάτη καθώς ο μοναδικός υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΑΔΑ: 9ΤΡΜΩ0Π-ΧΝΗ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 33.769  (Απογραφή 2011) | 
  • 31.811  (Απογραφή 2021)