Δήμος Παλλήνης

Από δημοσιεύματα φαίνεται πως ο κ. Θωμάς Ναστούλης είχε επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 στο Δήμο Παλλήνης. Δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο του Δήμου ή στη Δι@ύγεια, ούτε κάποια ετήσια έκθεση ή ειδική πρόταση του Συμπαραστάτη εκείνη την περίοδο.


Έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 8120/20-03-2015 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-03-2015 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης καθώς κανένας εκ των υποψηφιών δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΩΖΥΩΞΚ-ΛΓΦ).


Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 2242/2020 προκήρυξης για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ6Η4ΩΞΚ-ΖΤΚ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-02-2020 πάλι κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΣΩΠΩΞΚ-ΞΧ0).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 54.415  (Απογραφή 2011) | 
  • 59.459  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.