Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Ο κ. Σκούρτης Χαράλαμπος φαίνεται να είχε εκλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 7675/1-4-2011 αίτημα παραίτησης που υπέβαλε και έγινε δεκτό κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-10-2011 (ΑΔΑ: 45Ο9ΩΞ1-ΗΞΞ).

Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 35256/28-11-2011 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 4570ΩΞ1-ΨΛ3), της οποίας το αποτέλεσμα δεν βρέθηκε.

Εκ νέου πρόσκλησεις δημοσιεύτηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ. 32568/21-11-2014 προκήρυξη (ΑΔΑ: Β5ΝΚΩΞ1-ΩΓΕ) και την υπ' αριθ. πρωτ. 2877/13-02-2015 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΑΜΩΞ1-ΛΘΘ) χωρίς να είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματά τους. Κατόπιν της τρίτης προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 3439/2015, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση στις 27-02-2015 επέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας τον κ. Κανελλόπουλο Παναγιώτη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: 60ΘΞΩΞ1-953).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 44.539  (Απογραφή 2011) | 
  • 45.266  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.