Δήμος Πεντέλης

Έπειτα από την υπ' αριθ. 29601/21-11-2011 Προκήρυξη του Δήμου Πεντέλης για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-11-2011 κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επετεύχθη η εκλογή του συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΞ3-Λ3Φ).

Κατόπιν της υπ' αριθ. 594/10-01-2012 επαναληπτικής προκήρυξης για την επιλογή συμπαραστάτη, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-01-2012 πάλι κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞ3-ΟΕΛ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης συνεδρίασε άλλες τρεις φορές το 2015 με θέμα την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη, συγκεκριμένα στις 24-02-2015 (Αρ. Απόφασης 23-2015), στις 17-03-2015 (Αρ. Απόφασης 41/2015) και στις 13-10-2015 (Αρ. Απόφασης 210/2015), αλλά σε καμία εξ' αυτών δεν συγκέντρωσε κάποιος υποψήφιος την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 34.934  (Απογραφή 2011) | 
  • 35.610  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.