Δήμος Σαλαμίνας

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 10111/01-06-2020 Προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΔΑ ΨΥ1ΦΩ1Ε-ΞΒ5), στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-06-2020 δεν επελέγη κανείς για Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι κανείς υποψήφιος δεν έλαβε την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία (ΑΔΑ: 6ΧΦΘΩ1Ε-ΨΘΩ). Βάσει σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Δήμου Σαλαμίνας, το Δημοτικό Συμβούλιο εν τέλει επέλεξε ως Συμπαραστάτη κατά τη συνεδρίαση της 08-07-2020 τον κ. Αναστάσιο Αργυρίου.


Ο Δήμος Σαλαμίνας, με την υπ' αριθ. 22/2024 Απόφαση καθόρισε το περιεχόμενο της προκήρυξης για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΝΧΗΩ1Ε-ΦΧ4), την οποία δημοσίευσε στις 06-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΘΥΩ1Ε-ΦΕΛ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-03-2024 δεν επελέγη κανείς για Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς κανείς υποψήφιος δεν έλαβε την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΚ5ΙΩ1Ε-Σ26).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Σαλαμίνας

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 39.283  (Απογραφή 2011) | 
  • 37.220  (Απογραφή 2021)