Δήμος Σαρωνικού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού με την υπ' αριθ. 42/2011 απόφασή του, επέλεξε ως Συμπαραστάτη του ∆ημότη & της Επιχείρησης τον κ. Μιχάλη Ευάγγελο.


Κατόπιν της υπ' αριθ. 2438/19-02-2015 Προκήρυξης για την εκ νέου επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού κατά τη συνεδρίασή του στις 26-02-2015 επέλεξε ξανά ως Συμπαραστάτη τον κ. Μιχάλη Ευάγγελο (ΑΔΑ: 6ΑΣ0Ω1Ξ-0ΧΙ).


Ο Δήμος Σαρωνικού, με την υπ' αριθ. 297/09-02-2024 απόφαση, προκήρυξε τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 92Ψ2Ω1Ξ-1ΔΨ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-06-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία και αποφασίστηκε η επαναληπτική ψηφοφορία να διεξαχθεί σε επόμενη συνεδρίαση [εκκρεμεί η δημοσίευση της απόφασης].

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Σαρωνικού

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 29.002  (Απογραφή 2011) | 
  • 30.047  (Απογραφή 2021)