Δήμος Σητείας

 Δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 19.720  (Απογραφή 2011) | 
  • 20.438  (Απογραφή 2021)