Δήμος Σκύρου

Ο Δήμος Σκυρίων έλαβε απόφαση να κινήσει τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη στις 31-01-2020. (ΑΔΑ: ΨΝ77Ω1Σ-3ΦΙ)

Στις 18-02-2020 δημοσίευσε την προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: 6999Ω1Σ-Φ1Φ).

Στις 15-09-2020, σύμφωνα με την απόφαση 71/2020, η μοναδική υποψηφιότητα της κ. Νικολέττας Ευσταθίου δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣ25Ω1Σ-ΕΒΔ).

Στις 20-08-2020 επαναδημοσιοποίησε την πρόθεση του Δήμου να κινήσει διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΕΕΕΩ1Σ-ΤΜΓ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 2.994  (Απογραφή 2011) | 
  • 3.052  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.