Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στις 06-10-2014 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΤΠΩ1Χ-Ω7Τ). Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29-10-2014, κατά την οποία εκλέχθηκε ο κ. Ποθουλάκης Χρήστος του Μάρκου (ΑΔΑ: 63Ξ0Ω1Χ-ΩΡ7).


Η υπ' αριθ. 4717/12-02-2020 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης δεν ολοκληρώθηκε λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του covid-19, οπότε δημοσιεύτηκε εκ νέου η υπ’ αριθ. πρωτ. 5534/03-03-2021 προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-03-2021 κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΜ9ΒΩ1Χ-9ΛΟ). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 13-05-2021 επίσης κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΑΙΑΩ1Χ-95Π).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 33.821  (Απογραφή 2011) | 
  • 34.915  (Απογραφή 2021)