Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στις 06-10-2014 δεν επιτεύχθηκε η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΤΠΩ1Χ-Ω7Τ). Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29-10-2014, κατά την οποία εκλέχθηκε ο κ. Ποθουλάκης Χρήστος του Μάρκου (ΑΔΑ: 63Ξ0Ω1Χ-ΩΡ7).

Η υπ' αριθ. 4717/12-02-2020 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης δεν ολοκληρώθηκε λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του covid-19, οπότε δημοσιεύτηκε εκ νέου η υπ’ αριθ. πρωτ. 5534/03-03-2021 προκήρυξη για τη θέση του Συμπαραστάτη. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-03-2021 κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΜ9ΒΩ1Χ-9ΛΟ). Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στις 13-05-2021 επίσης κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΑΙΑΩ1Χ-95Π).

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 33.821  (Απογραφή 2011) | 
  • 34.915  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.