Δήμος Θερμαϊκού

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06-03-2015 δεν κατέστη δυνατή η εκλογή προσώπου για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι δεν συγκέντρωσε κανείς εκ των υποψηφίων την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ω32ΩΡ2-ΡΒΒ), ενώ ούτε κατά την επαναληπτική ψηφοφορία της συνεδρίασης στις 01-04-2015 συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία για την εκλογή Συμπαραστάτη (ΑΔΑ: 7Μ76ΩΡ2-5ΜΘ).


Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης δημοσιεύτηκε στις 17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥ5ΩΡ2-4ΤΣ), με την ψηφοφορία που διεξήχθη στη συνεδρίαση της 22-01-2020 να αποβαίνει άκαρπη καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε τα 3/5 του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑ8ΞΩΡ2-3ΨΕ). Ωστόσο, στην επαναληπτική ψηφοφορία στις 12-02-2020 εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης ο κ. Θεόδωρος Τζίνας του Αθανασίου (ΑΔΑ: 9ΛΑΖΩΡ2-2ΑΔ).


Με την υπ' αριθ. 4784/08-02-2024 πράξη ο Δήμος Θερμαϊκού δημοσίευσε προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 6ΨΣΑΩΡ2-ΜΙΤ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-04-2024, έπειτα από μυστική ψηφοφορία κανείς υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και αποφασίστηκε η επανάληψη της ψηφοφορίας σε επόμενη συνεδρίαση (ΑΔΑ: 9ΧΥΘΩΡ2-ΙΣΛ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Θερμαϊκού

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 50.264  (Απογραφή 2011) | 
  • 45.561  (Απογραφή 2021)