Δήμος Τήλου

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 7182/18-11-2021 Απόφαση προκηρύχθηκε η διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Τήλου (ΑΔΑ: 60Θ0ΩΗΩ-6Ω1). Με την υπ' αριθ. 73/2021 Απόφαση επέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Τήλου τον κ. Λαρδόπουλο Πέτρο του Ανδρέα (6ΡΖΠΩΗΩ-7Μ0).

Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη.

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 780  (Απογραφή 2011) | 
  • 746  (Απογραφή 2021)