Δήμος Τήνου

Με την υπ' αριθ. 11/2020 Απόφαση ο Δήμος Τήνου επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης τον κ. Νικόλαο Μαραγκό του Αντωνίου (ΑΔΑ: ΩΘ4ΧΩΗ6-Δ0Ο). Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη του Δήμου Τήνου.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2522/19-02-2024 πράξη ο Δήμος Τήνου προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΨΝΧΩΗ6-Υ5Θ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2024, έπειτα από δύο ψηφοφορίες δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη, καθώς κανείς εκ των δύο υποψηφίων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα 2/3 του συνόλου των μελών του ΔΣ (ΑΔΑ: ΡΒΥ0ΩΗ6-ΝΣΒ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-03-2024, έπειτα από δύο ψηφοφορίες πάλι δεν κατέστη δυνατή η επιλογή Συμπαραστάτη, καθώς κανείς εκ των δύο υποψηφίων δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΑΔΑ: 9ΘΣ2ΩΗ6-ΓΙ3).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 8.636  (Απογραφή 2011) | 
  • 8.934  (Απογραφή 2021)