Δήμος Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης, με την υπ’ αριθ. 109/2015 απόφασή του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΚΚΦΩΗΡ-9ΓΥ) επέλεξε για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Καπετανόπουλο Γεώργιο. Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας με τον Συμπαραστάτη ή κάποια ετήσια έκθεση του ίδιου για το διάστημα που ήταν Συμπαραστάτης.


Με την υπ' αριθ. 885/2019 Απόφαση δημοσίευσε εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΙ3ΖΩΗΡ-Ρ1Τ). Δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία για το αποτέλεσμα αυτής της προκήρυξης.


Ο Δήμος Τρίπολης δημοσίευσε στις 01-04-2024 προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-04-2024, έπειτα από δύο μυστικές ψηφοφορίες δεν κατέστη δυνατή η εκλογή Συμπαραστάτη καθώς κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΠΕΚΩΗΡ-Ο5Η).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 47.254  (Απογραφή 2011) | 
  • 44.165  (Απογραφή 2021)