Δήμος Βόλβης
  • Ο συγκεκριμένος Δήμος, σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, διαθέτει κάτω από 20.000 κατοίκους.

    Σύμφωνα με τον Ν. 4623/2019 Αρ. 7 παρ. 2, ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης απευθύνεται "στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους".

Ο Δήμος Βόλβης προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στις 15-11-2019 (ΑΔΑ: 652ΡΩ9Ω-0ΜΞ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-11-2019 αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την επιλογή Συμπαραστάτη προκειμένου να εκδοθεί νέα προκήρυξη μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας ώστε να μεσολαβήσει από την ημέρα ανάρτησης της προκήρυξης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης που θα γίνει η επιλογή περισσότερος χρόνος ενημέρωσης των πολιτών (ΑΔΑ: Ω8ΔΞΩ9Ω-9ΡΥ).

Εκ νέου προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη δημοσιεύτηκε στις 26-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΒΖΩ9Ω-ΔΟ1), με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-05-2022 να αναδεικνύει τον κ. Αντώνη Στοΐτσα του Θεοδοσίου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: ΨΧ0ΗΩ9Ω-ΒΛΓ).

Δεν βρέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας του Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Βόλβης.

 

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 23.478  (Απογραφή 2011) | 
  • 19.755  (Απογραφή 2021)