Δήμος Βύρωνα

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4503/15-02-2011 Πρόσκληση ο Δήμος Βύρωνα κάλεσε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πλήρωση θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-02-2011 εξελέγη Συμπαραστάτης ο κ. Δημήτρης Σάρολας. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία.


Με την υπ' αριθ. 70/2024 Απόφαση ο Δήμος Βύρωνα προέβη στον καθορισμό του ελαχίστου περιεχομένου της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη (ΑΔΑ: ΨΔΜΦΩ9Ε-ΠΟ2), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 03-06-2024 (ΑΔΑ: Ρ972Ω9Ε-071).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Βύρωνος

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 61.308  (Απογραφή 2011) | 
  • 59.134  (Απογραφή 2021)