Δήμος Ξάνθης

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 6740/18-02-2015 Προκήρυξης του Δήμου Ξάνθης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-02-2015 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Αχτάρη Ελένη του Πέτρου (ΑΔΑ: 7ΓΨ9ΩΚ8-ΙΡΚ).

Ο Δήμος Ξάνθης προκήρυξε εκ νέου τη θέση του Συμπαραστάτη με την υπ' αριθ. πρωτ. 2784/29-01-2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΔΜΩΚ8-48Ε), αλλά κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 10-02-2020 δεν επιλέχθηκε Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την ειδική πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών (Αριθ. Απόφασης 4/10-02-2020).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 65.133  (Απογραφή 2011) | 
  • 66.875  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.