Δήμος Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκήρυξε τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης το 2011 με την υπ' αριθ. πρωτ. 2013/24-01-2011 και υπ' αριθ. πρωτ. 25093/23-06-2011 προκηρύξεις. Αντίστοιχη προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στις 20-01-2015 στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας. Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των προκηρύξεων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις 06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΑΦΩΨΠ-Λ8Ρ). Βάσει του αποτελέσματος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-02-2020 κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΙ7ΝΩΨΠ-ΩΛΣ). Ούτε κατά την επαναληπτική ψηφοφορία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-06-2020 δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση της πλειοψηφίας των 3/5 από κάποιον εκ των υποψηφίων (ΑΔΑ: Ψ66ΝΩΨΠ-ΡΘΝ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 41.570  (Απογραφή 2011) | 
  • 38.292  (Απογραφή 2021)
Χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι:
1) η πλατφόρμα στατιστικών που χρησιμοποιούμε (Heap Analytics) προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
2) εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.