Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υπ' αριθ. 120/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Χρήστο Βασματζίδη.


Με την υπ’ αριθ. 58766/22-09-2014 Προκήρυξη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκκίνησε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη. Κατά την πρώτη ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου 26-09-2014 δεν συγκέντρωσε κανείς από τους υποψηφίους την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΘΓΩΨΟ-4ΦΩ). Ωστόσο, κατά τη δεύτερη ψηφοφορία στις 13-10-2014 επέλεξε εκ νέου ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης τον κ. Βασματζίδη Χρήστο (ΑΔΑ: ΒΔ31ΩΨΟ-ΨΧ6).


Κατόπιν της υπ’ αριθ. 30461/03-10-2019 Προκήρυξης για τη θέση του Συμπαραστάτη, κατά την ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-10-2019 ο υποψήφιος, κ. Ζαρκάδης Νικόλαος συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, οπότε και επιλέχθηκε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΨΞ2ΕΩΨΟ-5ΝΤ).


Στις 30-01-2024 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενέκρινε το σχέδιο προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΜΕΙΩΨΟ-5Ο0), με την προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 07-02-2024 (ΑΔΑ: 68ΘΜΩΨΟ-ΩΘ4). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-02-2024 επιλέχθηκε ξανά ως Συμπαραστάτης ο κ. Ζαρκάδης Νικόλαος (ΑΔΑ: 9ΥΦ7ΩΨΟ-5ΞΗ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 72.959  (Απογραφή 2011) | 
  • 71.751  (Απογραφή 2021)