Δήμος Χάλκης

Με την υπ' αριθ. 39/13-02-2024 Απόφαση ο Δήμος Χάλκης ενέκρινε την αναγκαιότητα και τον καθορισμό περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΒΡΨΩΗΣ-Τ1Ω), με τη σχετική προκήρυξη να δημοσιεύεται στις 27-03-2024 (ΑΔΑ: 6Υ11ΩΗΣ-ΣΧΕ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-04-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η μοναδική υποψήφια κ. Φραγκάκη Κατίνα του Μιχαήλ (ΑΔΑ: Ψ493ΩΗΣ-6ΗΑ).

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 478  (Απογραφή 2011) | 
  • 475  (Απογραφή 2021)