Δήμος Δέλτα

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2305/30-01-2015 ο Δήμος Δέλτα προκήρυξε την πλήρωση θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: 7Ζ8ΣΩ9Ι-Ζ4Υ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-02-2015 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή του Συμπαραστάτη επειδή καμία υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες από το νόμο ψήφους (ΑΔΑ: 7ΡΒΩΩ9Ι-Φ17).

Έπειτα από εκ νέου προκήρυξη στις 17-02-2015 (ΑΔΑ: 7597Ω9Ι-ΦΒΕ), κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2015 ο κ. Κομκούδης Αθανάσιος έλαβε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου και επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του ∆ημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Δέλτα.


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 3396/20-02-2020 ο Δήμος Δέλτα προκήρυξε ξανά τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ8ΗΚΩ9Ι-ΠΦ9). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-02-2020 δεν κατέστη δυνατή η επιλογή του Συμπαραστάτη επειδή καμία υποψηφιότητα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους (ΑΔΑ: 69ΞΔΩ9Ι-ΙΕΖ). Σε επαναληπτική ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της 08-07-2020 επίσης κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους (ΑΔΑ: 6ΞΝΑΩ9Ι-Ξ15).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2418/07-02-2024 πράξη ο Δήμος Δέλτα προκήρυξε την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (ΑΔΑ: ΨΔΖΦΩ9Ι-Γ5Ν). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-02-2024 επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια η κ. Αντωνιάδου Δέσποινα (ΑΔΑ: 6ΛΩΝΩ9Ι-ΩΙΔ).

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 45.839  (Απογραφή 2011) | 
  • 44.935  (Απογραφή 2021)