Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 243/2019 Απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 25-09-2019 επέλεξε έπειτα από ψηφοφορία τον μοναδικό υποψήφιο για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης τον κ. Καρπούζα Φίλιππο (ΑΔΑ: 6ΚΝΞΩΡ7-ΒΧ4).


Με την υπ' αριθ. πρωτ. 4833/22-01-2024 πράξη ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης προκήρυξε εκ νέου τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΑΔΑ: Ψ6ΦΖΩΡ7-Θ9Ψ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-01-2024, επιλέχθηκε η κα Αναστασία Ευαγγέλου, ως Συμπαραστάτρια του Δημότη & της Επιχείρησης, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία (ΑΔΑ: ΨΓ5ΨΩΡ7-ΔΨΔ).

 

Σελίδα Συμπαραστάτη στον ιστότοπο του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Κλείσιμο Φόρμας

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε αυτή τη σελίδα?

Πείτε μας να το διορθώσουμε!

  • Πληθυσμός:
  • 51.356  (Απογραφή 2011) | 
  • 50.027  (Απογραφή 2021)